"Dat wat je hart en ziel voelt is zuiver. Het liegt niet. Het oordeelt niet. Het verbloemt niet. Het is rechtvaardig, naakt en kent geen mededogen. Leer het voelen. Leer er naar te luisteren. Leer het begrijpen. Het zal je je eigen waarheid leren, je ware ik openbaren."

"What your heart en soul feels is pure. Is does not lie. It is not judging. It does not cover up. It is just, naked en knows no grace. Learn to feel it. Learn listening to it. Learn to understand it. It will show you your own truth, your true self.' 

"Je kunt niet dromen als je aan het overleven bent."

'You cannot dream if you're surviving." 

"Ego zegt: zodra alles op zijn plaats valt zal ik vrede vinden. Ziel zegt; vind vrede en alles zal op zijn plaats vallen.

'Ego says; if everything falls in place i will find peace. Soul says; Find peace and everything will fall into place.' 

 

The picture below states; Between past and future lies one point that counts, but were we seldom reside.