De mens, heden en verleden.

 

De hedendaagse mens beschouwd is een superieur wezen. Naar eigen bevinden. Hij is de meest intelligente levensvorm op aarde. Hij bepaald het reilen en zeilen al jaren, regeert, beslist, gespeend van enige gevoel van verantwoordelijkheid voor eigen handelen. Dat maakt een mens al heel snel arrogant en het niet willen leren laat hem ignorant verregaande beslissingen nemen. 

Komt het met regelmaat voor dat mensen op een provinciale weg het leven laten, dan verordent het plaatselijke gemeentebestuur dat er bomen moeten worden gekapt, want de meeste slachtoffers blijken door eenzijdige ongevallen te worden veroorzaakt. Is het niet logischer om de mens beter en verantwoordelijker te leren rijden? In dit voorbeeld wordt niet gekeken naar het eigen handelen. 

Daar heeft de mens over het algemeen genomen moeite mee. De verantwoording voor eigen handelen bij zichzelf neerleggen. De mens schuift het liever af. Bij de mens ligt het overal aan, behalve ... 

De mens heeft door de jaren nogal wat bedacht om de schuld op af te schuiven. Het (hoger) bewustzijn, het onderbewustzijn, de mind, zijn een paar mechanieken welke de mens gebruikt om eigen falen te verklaren. Laten we eens kijken naar het onderbewustzijn. Wat gebeurd daar, wat een mens fouten laat maken? Onderbewust geeft aan; onder het bewustzijn. Dat waar we niet bewust van zijn, niets van merken. Kun je er dan last van hebben? Iedereen heeft weleens meegemaakt dat een kennis je tijdens een gesprek verteld dat hij je op het marktplein heeft gezien en heeft staan zwaaien en roepen. Je kunt dat niet ontkennen, want tijd en locatie kloppen. Je was daar op dat moment. Je herinnert je wat je toen wel hebt gezien. Maar de kennis heb je niet gezien. Lag dat aan je onderbewustzijn? Aan je bewustzijn? Aan je mind(set)?  

Neemt de mens dan helemaal geen verantwoording? Zeker wel. Om zichzelf te dienen. Daarbij vormen wensen en verlangens van een hart vol liefde geen beletsel, maar gaat het veeleer om wat het ego wil; macht, geld en materiële zaken, en de nietsontziende jacht daarop. Mensen zijn in die hoedanigheid roofdieren, jagend op een prooi. Zowel mannen als vrouwen. Mannen jagen op macht, vrouwen op mannen met macht, wat meestal samengaat met veel geld, waar het vrouwen veel meer om te doen is. 

Het leven is overleven. Ook al gaat de mens een keer dood, zolang hij leeft is hij bezig met overleven. Een dergelijke ego energie van constant alert zijn op mogelijke dreiging (overleven is o.a. dreiging voor zijn), is een bron van emotionele pijnen en angsten, omdat het haast niet kan dat het onheil je met rust laat wanneer de honger naar macht en geld geen ruimte laat voor liefde, warmte en voelen. 

 

 

Human, past and present.

 

The modern human sees himself as a superior being. To his own judgement. He is the most intellegent life form on earth. For years he controls anything that happens, he rules, desides, lacking any kind of responsibility regarding his own actions. That's what makes a man arrogant, quite rapidly, and his habit of not willing to learn lets him makes decisions with high consequences. 

Does it happen on a regular basis that humans are losing life on public roads, local government issues an order to cut down trees, since most of the casualties are victims of a one-sided accident. But isn't it logic to teach people how to drive better, more responsible? This is one example of many how humans choose other ways to deal with a problem is stead of taking responsibility for his own behavior. 

Humans tend to have difficulties with taking responsibility for his own behavior. Humans rather choose to blame others, the system. I fact in most cases it's the fault of everything exept ... 

Humans have come up with a variety of mechanics to blame his own actions. The conscience, the subconscience and the mind are merely a few mechanics that humans use. Lets have a look at the subconscience. What happens there? What is it about the subconscience why people make mistakes. Subconscience says; below our conscience. That what we are not aware of, not noticing. Does that mean that it can bother you? Everyone has experienced that moment when a relative tells you that he has seen you the other day, that he called your name, waved. Time and location are correct, so there is no way you can denie it. You were there at that moment. You remember what you did see. But what you've seem to have mist was the relative. How come? Did your subconscience let you down? Or your conscience? Your mind(set)? 

Do humans never take responsibility? Of course they do. To serve one self. Longings and wishes from a loving heart are in no way a problem in that regard. Problem is what the ego wants. Money and power, and the ruthless hunt to obtain it. Humans are predators hunting for prey when it comes down to what the ego wants. Men and women. Men are hunting for power, women are hunting men with power. In most cases power and money go hand in hand, wich is what women want more than power, but if power guaranties money, why would you look further? 

Life is a survival. Even though a human meets his fate one day and dies, as long as he lives he survives. An ego energy of that kind, of constant being alert to possible threat (surviving is terminating a threat before it can harm you), is a source of pain and fear, because it just cannot be that fate will leave you alone when hunger for power and money leaves no room for love, warmth and feeling.